เรื่องเล่าสุดประทับใจ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ" ตรัสน้อย ด้วยพระจริยวัตรอันอ่อนน้อม

คอมเมนต์:

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

    เรื่องเล่าประทับใจ เบื้องหลังการทรงงานร่วมกันอย่างอบอุ่น เผยให้เห็นถึงพระจริยวัตรอ่อนน้อมและตรัสน้อยของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

    จากพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

Sponsored Ad

 

    โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดด้วยพระองค์เอง

 

Sponsored Ad

 

    นอกจากความประทับใจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงนำเสนอผลงานถวายทูลกระหม่อมพ่อด้วยพระองค์เองอย่างทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยแล้ว

    ยังมีอีกเรื่องเล่าสุดประทับใจจาก คุณชินดนัย มีชัย ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก ซึ่งโพสต์เล่าถึงพระจริยวัตรอ่อนน้อมถ่อมตน และพระอุปนิสัยตรัสน้อยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว chin_meechai โดยเขาเล่าว่า

    เหตุการณ์ประทับใจหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

Sponsored Ad

 

    เมื่อในหลวงพระราชทานพระบรมราโชบายแก่คณะทำงานฯ แล้ว ทูลกระหม่อมภาฯ ได้ตรัสถามสมเด็จพระนางเจ้าฯ ว่า

    “สมเด็จฯ ทรงพระราชทานคำแนะนำนิดหน่อยไหมเพคะ เด็กๆ อาจจะอยากฟังพระสุรเสียง”

 

Sponsored Ad

 

    ปรากฏว่าด้วยความถ่อมพระองค์อยู่เสมอของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงส่ายพระพักตร์ แย้มพระสรวล ด้วยความเกรงพระทัยที่จะพระราชทานคำแนะนำใด

    ในหลวงจึงยิ่งแย้มพระสรวล แล้วทรงเปิดปุ่มไมโครโฟนทันที ทรงปรับไมค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้มีรับสั่งบ้าง

 

Sponsored Ad

 

    สมเด็จพระนางเจ้าฯ จึงตรัสว่า “สมเด็จฯ กรมหลวง ท่านทำดีอยู่แล้วเพคะ เพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ”

    นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างรอยแย้มพระสรวลให้กับทั้ง 3 พระองค์ รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับข้าราชบริพารที่ถวายงาน อีกทั้งแสดงถึงการทรงงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทรงมีน้ำพระทัยอันดีต่อกัน และตรัสชื่นชม เพื่อให้กำลังพระทัยต่อกันเสมอ

 

Sponsored Ad

 

จากโพสต์

View this post on Instagram

ความตั้งพระหฤทัยที่จะทรงงานเพื่อความผาสุกแก่ราษฎรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จึงได้ทรงทราบความเป็นอยู่ของราษฎร ที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ ทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค และการศึกษา เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานกรรมการ 🔸 🔖Posted by @chin_meechai via IG

A post shared by ชินดนัย มีชัย (@chin_meechai) on

ข้อมูลและภาพ จาก chin_meechai

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ